Jin Shin Jyutsu

Jin Shin Jyutsu is een meer dan duizenden jaren oude kunst om de levensenergie in het lichaam te harmoniseren. Letterlijk vertaald betekent het ‘de kunst van de schepper door de wetende en mededogende mens’. Het is ontstaan vanuit innerlijke wijsheid en werd van generatie op generatie mondeling doorgegeven. In de 20ste eeuw is deze kunst door meester Jiro Murai opnieuw bestudeerd. Na zijn herstel van een terminale ziekte heeft hij zijn leven gewijd aan onderzoek. Hij werd o.a. geïnspireerd door de KOJIKI, het verslag van de Oude Dingen. De kennis die hij uit dit onderzoek heeft opgedaan werd door hem doorgegeven aan Mary Burmeister. Zij heeft deze informatie tot het huidige lesmateriaal ontwikkeld en vormgegeven.

Jin Shin Jyutsu werkt met 26 veiligheidsenergiesloten. Deze bevinden zich op belangrijke plaatsen in het lichaam, waardoor ze een grote betekenis hebben voor het volledig functioneren van lichaam en geest. Worden één of meerdere van deze veiligheidssloten geblokkeerd, kan dit de energiestroom in het desbetreffende gebied onderbreken en daarmee ook het gehele energiestromingspatroon van het lichaam veranderen en verstoren. Door toepassing van Jin Shin Jyutsu kunnen deze sloten weer in beweging gebracht worden, waardoor er weer doorstroming kan plaatsvinden. Jin Shin Jyutsu draagt dan bij aan het in balans brengen van het lichaam op alle niveaus; op zielsniveau, fysiek niveau en geestelijk niveau.